Wednesday, 4 March 2009

Poietika (Şiir Sanatı Üzerine) - ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
Book title: Poietika (Şiir Sanatı Üzerine) - ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
Turkish title: Poietika (Şiir Sanatı Üzerine)
Author: Aristoteles
ISBN: 975-7298-58-1
Language: Greek - Turkish
Publisher: In Turkey Bilim ve Sanat Yayınları (www.bilimvesanat.com), 2005, translation Nazile Kalaycı
Description: Felsefede yalınlığın ve duruluğun doruk noktası; “çözümleme”nin ve “bölümleme”nin üstadı Aristoteles’in, şiir sanatının gücünü “sözün gücü”yle açığa vurduğu bir başyapıt: Poietika.Eski Yunan tragedyalarının doğasını, tarihini ve geleneksel uygulamalarını bütün bir şiirsel ardyöresiyle birlikte konu edinen Aristoteles’in Poietika’sı, çağları aşan etkisiyle günümüzün sanat ve yazın kuramlarına yol göstermeyi hâlâ sürdürüyor.Felsefece düşünmenin tarihinde ana uğraklardan biri olan bu yapıt, özgün dilinden çeviri ve Yunanca aslıyla birlikte sunuluyor.

No comments: