Sunday 18 October 2009

A Periodical - Toplumsal Tarih ( Social History )
TOPLUMSAL TARİH ( Social History )


Description: A periodical published by the History Foundation since January 1994. The journal presents a fusion of the popular and the academic, each issue offering a number of interesting articles covering a wide field extending from prehistoric times to the present, the emphasis being on the Ottoman Empire and the Turkish Republic. The journal also holds an annual "History Competition" for university students, to raise the students' history consciousness and to accustom them to scholarly research and writing.

http://www.tarihvakfi.org.tr/english/default.asp

EKİM SAYISI:

Toplumsal Tarih’in Ekim sayısı Lozan Antlaşması’na ek protokol uyarınca Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan ‘Büyük Mübadele’nin getirdiklerini sayfalarına taşıyor.

Toplumsal Tarih 190. sayısında Türkiye ve Yunanistan’da büyük mübadelenin sosyopolitik, kültürel izlerini ve entegrasyon sürecini inceleyen ve editörlüğünü Nikos Sigalas ile Lisa Montmayeur’ün yaptığı “Mübadeleden Sonra” başlıklı dosyaya yer veriyor. Dosya içerisinde yer alan, Haris Theodorelis-Rigas’ın “Marjinalleşme Sesleri: Rembetiko Şarkıları Üzerinden Mübadele Deneyiminin Yunanistan’daki Yönleri” başlıklı makalesi mübadeleyle birlikte Yunanistan’a Anadolu’dan ve doğu Trakya’dan gelen mübadillerin yaşadıkları trajediyi rembetiko şarkılarını inceleyerek bize aktarıyor.

Yine dosya içerisinde, Mehmet Ö. Alkan “Selanik’ten İstanbul’a: Bir Muhacir ve Mübadil Olarak Terakki Okulları” isimli makalesinde Selanik’te kurulan Terakki Okulları’nın mübadele sürecinde İstanbul’a göçünün hikâyesini ele alıyor. Samim Akgönül “Soyadları Yoluyla Kimliğin Meşrulaştırılması: 1923 Türk Mübadilleri Örneği” başlıklı makalesinde Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen mübadillerin soyadları aracılığıyla ulusal kimliğe dâhil olma süreçlerini inceliyor. E. Tutku Vardağlı ise “Birinci Kuşak Mübadillerin Siyasal Katılım Stratejileri Üzerine Bir Deneme” isimli makalesinde farklı sınıflardan gelen mübadillerin yeni geldikleri topraklarda nasıl bir siyasal örgütlenme içine girdiklerini ve siyasal katılım biçimlerini inceliyor.

No comments: