Monday, 11 May 2009Book Title: Biz İstanbullular Böyleyiz! Fener’den Anılar 1906-1922 Ta Konstantinu-Politika Ke Ala
Author: Haris Spataris
ISBN: 975-8704-71-0
Language: Turkish
Publisher: In Turkey Kitap Yayınevi, 2004, translation Iro Kaplangı
Description: Haris Spataris, 1906, İstanbul Fener doğumlu. Ailesi 1922’de Yunanistan’a göç etmiş. “Küçük Asya Felaketi”nden sonra, Mübadele İstanbul Rumlarını kapsamasa da, artık kendileri için bir gelecek olmadığını düşünen bazı Rumlar doğdukları şehri terk ediyorlar. İşte böyle bir siyasi geri planda dikkatli bir gözlemci Spataris. Bizlere, binaları yerinde kalsa da artık var olmayan bir dünyayı anlatıyor: Fener’in ara sokakları, evler, insanlar, vapurlar, sandallar, sandalcılar, patrikhanenin papazları, sokaklardaki havagazı lambalarını yakıp söndüren memurlar, mahallede yanan ilk elektrik ampulü, “dünyanın merkezi” Galata, gençliğinde onu heyecanlandıran Galata’nın kötü şöhretli evleri, Bolşevik devrimi sırasında Rus elçiliği önünde çatışan Ruslar, Rumların “tavan taburu” (askere gitmemek için tavan arasında saklananlar), Tünel’in onarılması, Rum cemaatinin ileri gelenleri. Rumların yemekleri, eğlenceleri, bayramları, hamam sefaları… Ayazmalar, yangınlar, tulumbacılar, sokak satıcıları, Ermeniler, Kürtler, Yahudiler… Bu kitap, Haris Spataris’in anlattığı Fener’in sokakları adım adım dolaşılarak hazırlandı. Döneme ait fotoğrafların yanı sıra günümüzü yansıtan fotoğraflara da yer verildi. Jacques Pervititch’in hazırladığı, Fener’e ait 1929 tarihli sigorta haritalarının birkaçı da kitaba eklendi.

Haris Spataris was born in 1906 in Fener, İstanbul. His family immigrated in 1922 from Greece. After the “Minor Asia Disaster”, some of the Greeks who did not see a future for themselves anymore, decided to leave the city where they were born in. The observant Spataris enters the scene in such a political environment. He tells us about a world which doesn’t exist anymore, even if the walls are still there. The side streets of Fener, houses, people, ships, boats, boatmen, the clergymen of patriarchate, men who switch off the gas lamps in the streets, the first electric bulb lit in the street, “the center of the world” Galata, certain houses in Galata with a bad reputation, which used to excite him in his youth, Russians fighting in front of the Russian Embassy during the Bolshevik Revolution, Russians, the Greeks “ceiling soldiers” (those who hid in the ceiling to avoid going to the army), the reparation of Tunel, the leading members of the Greek community. Greek food, their way of entertainment, bayrams, hamam sessions… The small churches, fires, tulumba sellers, street vendors, Armenians, Kurds, Jews…For this book, Fener district as narrated by Haris Spataris, has been thoroughly researched, inch by inch. The book includes photos from the past and present. It also includes some insurance maps from 1929 belonging to Fener prepared by Jacques Pervititch.

Yorum: Fener semtini keşfetmek için pek çok farklı gezi rehberi bulabilirsiniz ama semtin 1900’lerin başlarındaki sosyal yaşamını, sokaklarını samimi, mizah dolu ve olabildiğince tarafsız bir gözle anlatan başka bir kitap bulunabilir mi bilmiyorum. Fenerin eski sakinlerini tanımak ve semtin gayri resmi tarihini öğrenmek için ideal bir kitap.

Comment: One can find many tour guides to discover the Fener district but I don’t know if any other book exists which tells the district’s social life and street life in the beginning of 1900’s with such warmth, humor and objectivity. The book is ideal for getting to know the old residents of Fener and learn about the district’s unofficial past.

3 comments:

Panos Agiakatsikas said...

This must be written only in Turkish... The author is unknown in Greece...

Elif said...

I don't think so... Iro Kaplangı translated this book from Greek to Turkish. I'll check it tonight at home...Hmmmm

Elif said...

I checked the book. It's written Greek and published in Greece (in Athens) on 1988. Original book was 588 pages. Also in original book has the original sketches made by the author. Turkish version is shorter than the original book.

Original book name is Ta Konstantinu-Politika ke ala