Saturday, 31 January 2009

Iakovos Nafpliotis - Byzantine Music

Iakovos Nafpliotis-Bizans Müziği / Byzantine Music
İstanbul Rum Patrikhanesi Başmugandası
78 RPM Orfeon-Odeon [1914-1926]
Araştırma ve Yazılar: Prof. Dr. Antonios E. Alygizakis
Book + 5 CDs by KALAN MUSIC (2008)
Bu proje, Bizans Müziği'ne ilişkin sistemli bir araştırmanın ürünüdür. İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi Kilisesi'nin başmugannisi İakovos Nafpliotis tarafından kaydedilen ve 60 plaklık bir seri halinde yayımlanan bu ilahiler, Patrikhane'nin müzik geleneğinin bir parçasını temsil etmektedir. Söz konusu plaklarda yer alan yaklaşık 200 ilahi, bu 5 CD'de yeniden bir araya getirilmektedir.Bu derlemede, Bizans Müziği'nin ve İstanbul Rum Patrikhanesi'nin müzikal üslubunun karşılaştırmalı olarak ele alındığı, İakovos Nafpliotis'in hayatına ve yapmış olduğu önemli ses kayıtlarına ilişkin bilgiler de içeren, bilimsel bir inceleme yazısı da yer almaktadır. Ümit ediyoruz ki, bu çalışma, Bizans Müziği'nin otantik kaynaklarının geniş kitlelerce tanınmasına ve bu alanda yeni müzikolojik araştırmalar yapılmasına vesile olur.
This book and 5 CDs contain almost 200 old byzantine hymns and I. Nafpliοtis' (1864-1942) biography. Nafpliotis was one of the first as well as the greatest psaltis to have ever been recorded. This project, a systematic research on Byzantine music is the product. Istanbul Greek Orthodox Patriarchate of the Church are saved by başmugannisi İakovos Nafpliotis and released in a series of 60 recordings of this hymn, the Patriarchate's music represents a part of tradition.

You can listen short samples (click on the "Örnek")

More info about Iakovos Nafpliotis:

3 comments:

Panos Agiakatsikas said...

You must at least use English text else you suggestion, will be usless for any Greek ! :)

Panos Agiakatsikas said...

Very interesting information on wikipedia, I was unaware!!!

Çağatay said...

yes, absolutely..
have u got this book CDs?
if no; next time let's buy together..