Thursday, 9 July 2009

Osmanlı’dan Cumhuriyete Musiki Mirası Uşşak Faslı


Instruments: Ney: Salih Bilgin, Quanun: Taner Sayacıoğlu, Tanbur: Murat Aydemir, Classical Kemenche: Derya Türkan, Circle: Vahit Anadolu
Art Director: Mustafa Doğan Dikmen
Year: 1999
Production: Kalan Müzik (http://www.kalan.com/)
Tracks: 16 tracks

1- Baş taksim: Salih Bilgin (ney)
2- Darbeyn usulünde peşrev / Sultan I. Mahmud
3- Hafif usulünde kar (Maragalı Abdülkadir’e atfedilen eserlendir)
4- Darb-ı fetih beste / Hamamizade İsmail Dede
5- Nim devir beste / Tulum Abdi
6- Ağır aksak semai usulünde ağır semai / Halifezade Tahir Efendi
7- Ağır aksak semai şarkı / Dede Efendi
8- Aksak şarkı / Hacı Arif Bey
9- Aksak şarkı / Şevki Bey
10- Kanun taksimi: Taner Sayacıoğlu
11- Aksak şarkı / Lem’i Atlı
12- Curcuna şarkı / Enderuni Kadıköylü Ali Bey
13- Aksak şarkı / Dellalzade İsmail Efendi
14- Tanbur taksimi: Murat Aydemir
15- Nakış yürük semai / Tab’i Mustafa Efendi
16- Neva makamında son peşrev ve son yürük semai (Bestecisi bilinmiyor)

Fasıl Nedir?
“Fasıl”, din dışı Osmanlı musıkisinde kullanılan bir terimdir. Aynı makamdan değişik musıki şekillerinde bestelenmiş sözlü eserler ile saz eserlerinin birbirlerine bağlı olarak seslendirildiği konser düzenine fasıl denir. Aynı terim, bir bestecinin aynı makamdaki bir peşrev, iki beste, iki semai, bir de saz semaisinden oluşan eserleri için de kullanılır. Sadece iki beste ile semaiden oluşan sözlü eserler dizisine “takım” denir. Bu yapının batı musıkisindeki “süit”le gösterdiği benzerlik dolayısıyla, batılı kaynaklarda fasıl “birleşik bir süit” olarak nitelendirilmiştir.

The Ottoman Fasıl Music
The Arabic word fasıl literally means “division” or “section”. It denoted a section of a collection of lyrics or notations arranged according to makams, or performance of secular compositions in one makam. Songs composed in the same makam but in different compositional genres constitute a fasıl program in concert. The classical Ottoman fasıl in its most matured structure included the following compositions: taksim (instrumental improvisation), peşrev (instrumental, prelude), kâr ( vocal composition having a rather free structure), murabba beste (vocal composition whose song-text is based on four lines), ağır semai (vocal form in 10/8), şarkıs (light vocal pieces in various rhythmic patterns), yürük semai (vocal form in 6/8, performed in faster tempo), saz semaisi (an instrumental piece in 10/8, a postlude). Excluding the şarkı, this sequence was probably established in the second half of the eighteenth century. The şarkıs began to be included in the fasıl concerts at the beginning of the nineteenth century. (For the whole article: http://www.kalan.com/scripts/Dergi/Dergi.asp?t=3&yid=9486 )

More info about CD:
http://www.kalan.com/english/scripts/album/dispalbum.asp?id=464


Samples
Baş taksim
Nim devir beste
Ağır aksak semai şarkı
Curcuna şarkı
http://www.4shared.com/file/116953945/8a69faa5/ussak_fasli.html

No comments: